29 April 2011

అలా మొదలైంది....ఇలా ముగిసింది

అలా మొదలైంది....ఇలా ముగిసింది !!
(ముఖపుస్తకంలో ఓ పేజీ.....)

"క్లియర్ అడిక్షన్స్ " అనే బోర్డు రాసి ఉన్న క్లినిక్ ముందు ఓ కారు వచ్చిఆగింది . అందులోంచి సుమారు అరవైఏళ్ళ వయసు గల ఓ స్త్రీ, మెల్లగా కారు దిగి ఆ క్లినిక్ లోకి  ప్రవేశించింది. అక్కడ పెద్ద హాలు, పక్కనే అనేక గదులు ఆనుకొని ఉన్నాయి. 
ఆ క్లినిక్ -వ్యసనాలను ఒదుల్చుకుందామనుకునే వారి పాలిటి వరప్రదాయిని. అలాంటివారికోసం ఏర్పాటుచేసిన రకరకాల విభాగాలు,  వాటిపేర్లు ఆయా గుమ్మాల బయట రాసి ఉన్నాయి. హీరోయన్ అడిక్షన్ డిపార్ట్ మెంట్(HAD), స్మోకింగ్ అడిక్షన్ డిపార్ట్ మెంట్(SAD), బింగో అడిక్షన్ డిపార్ట్ మెంట్(BAD) ఇలా పేర్లు చదువుతూ ఆఖరికి ఒక గుమ్మం ముందు ఆవిడ ఆగింది.
 అక్కడ ఫేస్ బుక్ అడిక్షన్ డిపార్ట్ మెంట్(FAD)  అని రాసిఉన్న గుమ్మం లోంచి నడుస్తూ ఓ పెద్ద హాల్లోకి అడుగు పెట్టింది.  ఆ క్లినిక్ మొత్తానికి చాలా జనసందోహంతో నిండి పోయిన హాల్ అదే. ఎప్పుడూ కనీసం రెండు మూడు డజన్లమంది జనం డాక్టరు సలహా కోసం ఆ హాల్లో వేచి ఉంటారు. 

 ఆ వెయిటింగ్ హాల్లో కూర్చుని ఉన్న  జనంలో  రకరకాల వయసుల వాళ్ళున్నారు. ఎక్కువమంది యువతరాలనికి చెందినవాళ్ళే.  చాలామంది ముఖాల్లో ఒక ఉదాసీన భావం కనిపిస్తోంది. కొందరు తమ చేతుల్లోని ఐ పాడ్ లు, బ్లాక్ బెర్రీ ఫోన్ల వంక తదేకంగా చూస్తూ  ఉన్నారు. కొంతసేపు గమనిస్తే ఆ చూపులు అభావం అనే భావం  కాక వెర్రిగా ఉన్నాయి అనిపించే   అవకాశం ఉంది. 

ఆ హాల్లో ఒక వ్యక్తి అదే పనిగా పచార్లు చేస్తూ ఏదో గొణుక్కుంటూ  కాలుకాలిన పిల్లిలా అటూ ఇటూ తిరుగుతున్నాడు. నోట్లో ఏదో చిన్నగా సణుగుతూ ఉండడం కూడా వినిపిస్తుంది కొద్దిగా పరిశీలించి చూసే వాళ్ళకి. ఆ సణుగుడు లో వినిపించే గుడు గుడు శబ్దాన్ని మన మాటలతో తర్జూమా చేసుకుంటే ఇలా వినిపిస్తుంది.
' నా ఆవు...నా ఆవు ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. వెళ్ళి పాలు పితకాలి...వెళ్ళాలి. వెళ్ళాలి'  అని అంటున్నాడని కూడా తెలుస్తుంది.
అక్కడ ఒక యువకుడు రెండు  అర చేతుల్లో ముఖం దాచుకుని కూర్చుని ఉన్నాడు. కొద్దిసేపు పరికించి చూస్తే అతను తన రోదనని ఇతరులు చూడకుండా ఉండడానికి అలా ముఖం దాచుకుని ఉన్నాడని అర్థం చేసుకోగలం.
అతని పక్కన ఉంగరాల జుట్టుతో ఉన్న ఒక స్త్రీ అతన్ని ఓదార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది.
కొంచెం ఓపిక పట్టు..అంతా సర్దుకుంటుంది అంటూ.
నాకు అర్థం కావడం లేదు. నేను నా వ్యాఖ్యని పెట్టి ఇంతసేపయింది. అమోఘం అంటూ జవాబు వస్తుందనుకున్నాను.  ఒక్కడయినా ఇంతవరకూ  నచ్చింది అంటూ రాయలేదు.
 కనీసం లైక్ అనే బటన్ కూడా నొక్కలేదే. ఎందుకు..ఎందుకు...?” అంటున్నాడా యువకుడు ఆవేశం, నిరాశా, నిస్పృహలతో మిళితమయిన గొంతుతో.

సరే..సరే. ఊరుకోమన్నాగా.  ఇంతకీ నువ్వు ఆ వ్యాఖ్య పెట్టి ఎంతసేపయింది?” అని అడిగింది ఆ ఉంగరాల జుట్టు అమ్మాయి.
ఐదు నిముషాలయిపోయింది పూర్తిగా.  నిజజీవితంలో అయితే అది ఐదు నెలలకి సమానం. తెలుస్తోందా నీకు?” కోపంగా అంటూ మళ్ళీ విషాదంగా తన అరచేతుల్లో ముఖం దాచేసుకున్నాడు ఆ యువకుడు.

అరవై ఏళ్ళ ఆ స్త్రీ  అక్కడ కూర్చుని  తన పేరు పిలిచే వరకు ఎదురు చూసింది. తన పేరు వినబడగానే రిసెప్షనిస్టు వెనక నడిచి  ఫేస్ బుక్ కౌన్సిలర్ స్నేహమయి”- టేబిల్ కి ఎదురుగా కుర్చీలో కూర్చుంది.
చెప్పండి...ఇది మొదలై ఎంతకాలమయింది చిరునవ్వుతో అడిగింది కౌన్సిలర్.
అసలు దీనికంతా కారణం మా మనవడే ...మొదలు పెట్టింది ఆవిడ.
నాకు ఇంతకు ముందు ఈ ఫేస్ బుక్ అంటే ఏమిటో తెలీదు. కానీ నా మనవడు దీనిని పరిచయం చేసాక అనుకున్నాను ఇది నా కోసమే అని. ఎందుకంటే నేనెప్పుడూ పుస్తకాలు ఎక్కువగా చదువుతానుగా, నా ముఖాన్ని ఎప్పుడూ  పుస్తకంలోనే ఉంచుతాను. ఫేసు బుక్ అంటే అదే అనుకున్నాను.
 
సరే. మీరు దీనికి అలవాటు పడడానికి ఎంతకాలం పట్టింది”? అడిగింది కౌన్సిలర్.
అబ్బే...ఎంతో కాలమా...ఒక ప్రొఫైల్ రూపొందించడానికి ఎంతసమయం పడుతుందీ...అంతే. ఫేస్ బుక్లో రోజుకి కనీసం ఏడెనిమిది సార్లయినా నా ముఖం చూసుకుంటూ ఉంటాను నేను. ఎక్కువగా రాత్రిళ్ళు.
ఒక్కోసారి అర్థరాత్రి కూడా లేచి చూస్తుంటాను...ఏమో విదేశాలలో ఉండే నా స్నేహితులు ఏమయినా కొత్తవిషయాలను పెట్టి ఉంటారేమోనని. కానీ మా ఆయనకి ఎప్పుడూ ఇష్టం ఉండదు. స్నేహం చాలా విలువయినది..ఎక్కడంటే అక్కడ దాన్ని వెతుక్కోకూడదని ఆయన ఉద్దేశం.
ఫేస్ బుక్ లో మీకు బాగా నచ్చే అంశం ఏమిటి?” అడిగింది కౌన్సిలర్.
"అబ్బో... ఒకటా, రెండా. చాలా ఉన్నాయి. ఫేస్ బుక్ నా జీవితానికే ఓ వరంలా అనిపిస్తుంది.ఎందుకంటే నిజజీవితంలో నాకు ఐదుగురు మాత్రమే ఉన్నారు స్నేహితులు. మరి ఫేస్ బుక్ ద్వారా నాకు ఎంతమంది స్నేహితులో తెలుసా ?  కనీసం 675 మంది స్నేహితులున్నారు. అందులో ఇంకా ఒక గొప్ప స్నేహితుడు కూడా ఉన్నాడు తెలుసా
ఎవరేమిటి అతను..ఎందులో గొప్పవాడు అడిగింది కౌన్సిలర్.
ఎందులో ఏమిటి? అతనికి 4000మంది స్నేహితులున్నారు తెలుసా. అంతమంది స్నేహితులున్నారంటే అతను గొప్పవాడేనన్నమాట.
ఊ...అయితే ఫేస్ బుక్ వల్ల మీ స్నేహాలు వృద్ధి అయ్యాయన్నమాట.
అవును. ఫేస్ బుక్ వల్ల నా పాత స్నేహితులెందరినో నేను కలుసుకున్నాను. వాళ్ళు జీవితంలో ఏమేం చేసారో, ఎలా బ్రతికారో అన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉంటే ఎంత సంతోషంగా ఉందో. అంతే కాదు, ప్రస్తుతం వాళ్ళ జీవితంలో అనుక్షణం చేస్తున్న పనులన్నీ నేను తెలుసుకుంటున్నాను. వాళ్ళు ఏసినిమా చూసారు, శలవలెలా గడిపారు, ఏం వండుకుని తిన్నారు.ఇలా అన్నీ వెంట వెంటనే తెలుస్తాయి నాకు. అంతే కాదు నేను వాళ్ళతో కలిసి ఎన్నో ఆటలు కూడా ఆడుతూ ఉంటాను.
 
ఓహ్..నాకు తెలుసు.. ఆ ఆట ఫార్మ్ విల్లీ !! కదూ?!”.
కాదు. మాఫియా వార్స్. ఆ ఆటలో నన్ను కొట్టగలిగేవాడే లేడు తెలుసా?!”
ఆ స్నేహితులలో ఎవర్నయినా కలిసారా మీరు అడిగింది కౌన్సిలర్.
ఊహు. లేదు..ఎందుకూ ? ఫేస్ బుక్లో రోజూ చూస్తూనే ఉంటాగా. నిజానికి వాళ్ళను ప్రత్యక్షంగా కలవడం కంటే ఫేస్ బుక్ లో కలుసుకోవాలంటేనే నాకు ఇష్టం. ఎందుకంటే వాళ్ళకోసం ప్రత్యేకంగా ఏరకంగా తయారవక్కరలేదు... పెర్ ఫ్యూమ్ వాడక్కరలేదు. మంచి బట్టలు వేసుకోనక్కరలేదు. స్నానం కూడా చెయ్యక్కర్లేదు. నిజానికి నాకు ఫేస్ బుక్లో నచ్చింది అదే. ఎవరి ముఖం చూసినా ఎంతో స్వచ్ఛంగా అందంగా ముద్దుగా ఉంటారు. అందరూ వాళ్ళ ప్రొఫైల్ లో మంచి ఫోటోలు పెడతారుగా."
"మరి మీరు మీ ప్రొఫైల్ కి ఏం పెట్టుకున్నారు?” అడిగింది కౌన్సిలర్.
నేను కనీసం ఐదారు గంటలు వెతికాను, ఏ ఫోటో పెడదామా అని..ఇంటర్నెట్ కూడా వెతికాను. ఆఖరికి బ్యూటి క్లినిక్ కి కూడా వెళ్ళాను.
అవునా..ఓహో..మీ అందానికి మెరుగులు దిద్దుకోవడానికి కదూ.
కాదు. అక్కడున్న ఒక అందమైన అమ్మాయి ఫోటో కోసం. నేను ఇప్పుడు అదే వాడుతున్నాను, నా ప్రొఫైల్ ఫోటోకి.
మరి మీ స్నేహితులు మీ ఫోటో చూసి ఆశ్చర్యపోలేదూ..మీలో ఈ మార్పేమిటి అని....”!అడిగింది ఆశ్చర్యంగా కౌన్సిలర్.
ఆ...ఆ...కొంతమంది పోల్చుకుని అడిగారు. నా యవ్వన రహస్యం ఏమిటి? అని. రోజూ యోగాసనాలు వేస్తానని చెప్పి నమ్మించానులే.
సరే. ఈ ఫేస్ బుక్ అలవాటు మీకు ఓ సమస్యగా మారబోతోందన్న అనుమానం ఎందుకొచ్చింది మీకు?”
అడిగింది కౌన్సిలర్.
క్రిందటి ఆదివారం నేను ఫేస్ బుక్ చూస్తూ ఉండగా ఒక సందేశాన్ని గమనించాను. అది నా భర్త దగ్గరనుంచి నాకు వచ్చినది.  నా వాల్ మీద ఉన్న ఆ సందేశం అప్పుడే నేను చూసాను.

అవునా...ఏమని ఉందా సందేశంలో?” అడిగింది కౌన్సిలర్ కుతూహలంగా.

"నేను ఇల్లువిడిచి పెట్టి వెళ్ళి అయిదు రోజులయింది. ఈ విషయం నీ అంతట నువ్వు తెలుసుకుంటావేమోనని చూస్తున్నాను"- అని రాసారాయన"
" నిజమా. మరి మీరేం చేసారు అప్పుడు ? ఏం జవాబు రాసారు? " ఉత్సాహంగా అడిగింది కౌన్సిలర్.

"ఏముందీ..వెంటనే ఆయనను 'అన్ ఫ్రెండ్'  చేసేసి తెగతెంపులు చేసేసుకున్నా....ఇప్పుడు కొంచెం ఆలోచిస్తున్నా."

 ఇప్పుడు కౌన్సిలర్ ముఖం భావరహితంగా ఉంది.

(వ్యాసంగం నుంచి వ్యసనంలోకి మారిన అంతర్జాల మాయాజాలంలో మన పాత్రని పునరాలోచించుకోవాలని భావిస్తూ, ఒక జాలసందేశంలోని ముఖ్యాంశానికి నా పైత్యం జోడించి రాసినది ఇది. అసలు కాళిదాసు ఎవరో వారికి కృతజ్ఞతలు)